ETIKA KORPORATIVE E GRUPIT DAIKIN EUROPE

“Etika Korporative e Daikin” janë një shprehje e vlerave themelore dhe përbëjnë një kuadër për vendimmarrje. Është përgjegjësia personale dhe detyrimi i çdo anëtari të Grupit të Daikin Europe të respektojë standardet e larta etike dhe ligjore të sjelljes të shkruara ose të pashkruara, qoftë kur detyrohen ose jo nga ligji.

Këto janë 12 elementet kyçe të Etikës Korporative të Daikin:

 1. Sigurimi i pajtueshmërisë ligjore
 2. Ofrimi i produkteve dhe shërbimeve të sigurta dhe me cilësi të lartë që parashikojnë nevojat e ardhshme të përdoruesve
 3. Zhvillimi i operacioneve të biznesit bazuar në parimet e konkurrencës së ndershme
 4. Praktikimi i prokurimeve të ndershme duke ruajtur marrëdhënie miqësore, por sfiduese, me furnitorët
 5. Respektimi i pronësisë intelektuale dhe i konfidencialitetit të informacionit me të drejta autori
 6. Zbulimi në kohë dhe i përshtatshëm i informacionit korporativ
 7. Qenia një kompani që synon të ketë ndikim mjedisor minimal
 8. Garantimi i sigurisë së operacioneve tona
 9. Kultivimi i një vendi pune dinamik që nxit krenarinë dhe entuziazmin te çdo punonjës
 10. Mbrojtja e aseteve të korporatës
 11. Praktikimi i moderimit në argëtim dhe shkëmbime dhuratash

Ruajtja e një sjelljeje të fortë ndaj sjelljes së paligjshme, antisocial dhe joetike.

Raportimi i mospajtueshmërisë përmes whistleblower / hotline
Faleminderit për interesin tuaj në programin e etikës dhe pajtueshmërisë së Daikin Europe. Komentet tuaja janë të rëndësishme dhe ne bëjmë maksimumin për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja në kohë. Ne jemi të angazhuar të ofrojmë një mjedis të hapur dhe të ndershëm në të cilin të gjitha grupet e interesit kanë mundësinë të shprehin shqetësimet, pyetjet apo shkeljet e mundshme në lidhje me praktikat tona të biznesit.

Ne ju inkurajojmë të jepni informacionin tuaj personal në formularin e mëposhtëm të uebit; por, ju mund të dërgoni një koment anonim duke përdorur një pseudonim dhe një llogari emaili në ueb të krijuar posaçërisht për këtë qëllim.

Corine Vyncke
Drejtoreshë e Departamentit Ligjor
Daikin Europe N.V.

 

Shporta0
Në shportë nuk ka produkte
Vazhdo
0