Njoftim për kukit

1. Kukit

Kur vizitoni këtë uebsajt, ne mund të vendosim informacione të caktuara në kompjuterin tuaj ose në pajisjen tuaj celulare në formën e një “kuki”. Kukit mund të na ndihmojnë në një numër mënyrash. Për shembull, mund të na japin mundësinë ta përshtatim këtë uebsajt në mënyrë që t’u përshtatet nevojave tuaja ose për të ruajtur fjalëkalimin tuaj në mënyrë që të mos e vendosni sërish çdo herë.  

Në matricën e disponueshme këtu ju do të gjeni një pamje të përgjithshme të kukive që ne përdorim në këtë uebsajt specifik. Më poshtë do të gjeni qëllimin, datën e skadimit dhe natyrën e këtyre kukive.

Ju mund të zgjidhni t’i pranoni ose t’i refuzoni kukit. Më poshtë jepen opsionet tuaja për të menaxhuar se cilat kuki mund të vendosen ose lexohen prej nesh nga kompjuteri ose pajisja juaj celulare. Kukit esencialë dhe funksionalë janë të nevojshëm, përkatësisht, për të lejuar navigimin në uebsajtin tonë dhe për të ofruar shërbimet që ju do të kërkoni (“kukit minimalë”). Pa këto kuki, nuk do të mund ta vizitoni uebsajtin. Nëse refuzoni kuki të tjera (p.sh. kukit e performancës ose kukit e reklamimeve/reklamave të personalizuara), vizita juaj në uebsajtin tonë do të jetë ende e mundshme, por disa oferta, veçori ose burime të uebsajtit tonë mund të mos funksionojnë mirë dhe juve mund t’ju shkaktohet humbje e prakticitetit ose e funksioneve.

2. Llojet e kukive

Llojet e mëposhtme të kukive mund të përdoren gjatë vizitës suaj në këtë uebsajt:

Kohëzgjatja e ruajtjes

Shpjegimi i kukit

Sesioni

Fshihet automatikisht kur ju mbyllni shfletuesin

E vazhdueshme

Qëndron e ruajtur në pajisjen tuaj fundore derisa të arrijë datën e skadimit siç përkufizohet këtu

 

Pala përgjegjëse

Shpjegimi i kukit

Pala e parë

Vendoset nga kontrolluesi i të dhënave (ose një prej përpunuesve të tyre) që operon uebsajtin që ju vizitoni, siç përcaktohet nga URL-ja që zakonisht shfaqet në shiritin e adresës së shfletuesit (që do të thotë: vendoset prej nesh)

Palët e treta

Vendoset nga kontrolluesit e të dhënave që nuk e operojnë uebsajtin që ju vizitoni aktualisht (që do të thotë: nuk vendoset prej nesh)

3. Kategoritë e kukive

Lloji i kukit

Opsionet e menaxhimit

Kukit esencialë (së bashku me kukit minimalë, të referuar si “Kukit minimalë” – Kukit esencialë ndihmojnë në krijimin e një uebsajti të përdorshëm duke mundësuar funksionet themelore si navigimin në faqe dhe aksesin në zonat e sigurta të uebsajtit. Uebsajti nuk mund të funksionojë si duhet pa këta kuki.

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit  
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:  

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse hiqni apo çaktivizoni këto kuki, nuk do të mund të vizitoni uebsajtin

Kukit funksionalë (së bashku me kukit esencialë, të referuar si “Kukit minimalë”) – Kukit funksionalë i japin mundësi një uebsajti për të kujtuar informacionin që ndryshon mënyrën se si sillet apo duket uebsajti, si gjuha juaj e preferuar ose rajoni në të cilin ndodheni.

Në rast se dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit 
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të: 

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit; 
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Kukit e performancës – Kukit e performancës i ndihmojnë zotëruesit e uebsajteve të kuptojnë se si ndërveprojnë vizitorët me uebsajtet duke mbledhur dhe raportuar informacione në mënyrë anonime.

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit 
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të: 

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Kukit e reklamimeve/reklamave të personalizuara – Kukit e reklamimeve/reklamave të personalizuara përdoren për të gjurmuar vizitorët nëpër uebsajte. Qëllimi është që të shfaqen reklama që janë relevante dhe tërheqëse për përdoruesin individual dhe në këtë mënyrë më të vlefshme për publikuesit dhe reklamuesit e palëve të treta.

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit (http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki. 

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

4. Pamje e përgjithshme e kukive

4.1 Kategoria: Kukit esencialë dhe funksionalë (“Kukit minimalë”)

4.1.1 Kukit esencialë

Kukit esencialë ndihmojnë në krijimin e një uebsajti të përdorshëm duke mundësuar funksionet themelore si navigimin në faqe dhe aksesin në zonat e sigurta të uebsajtit. Uebsajti nuk mund të funksionojë si duhet pa këta kuki.

Emri i kukive

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palë e tretë

CookieConsent

Ruan gjendjen e pëlqimit të kukit të përdoruesit për domenin aktual

Minimalë (Esencialë)

365 ditë

jo

pa_enabled

Përcakton pajisjen që përdoret për të pasur akses në uebsajt. Kjo e lejon uebsajtin të formatohet përkatësisht.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

AWSALBCORS

Regjistron se cili grup-server i shërben vizitorit. Kjo përdoret në kontekst me balancimin e ngarkesës, për të optimizuar përvojën e përdoruesit.

Minimalë (Esencialë)

6 ditë

po

formstack.analytics.viewed-form.1505854

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.1773777

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.2669181

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.2669210

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.2670289

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.2777855

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.3214049

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

formstack.analytics.viewed-form.3996027

Këta kuki mundësojnë që uebsajti të ofrojë funksionalitet dhe personalizim të përmirësuar. Ata mund të vendosen nga ne ose nga ofrues të palëve të treta, shërbimet e të cilëve i kemi shtuar në faqet tona. Nëse nuk i lejoni këta kuki, disa ose të gjitha këto shërbime mund të mos funksionojnë siç duhet.

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

labels

Ruan përkthimet e etiketave që përdoren në sajt. Këto etiketa përdoren nga bibliotekat e JavaScript, si p.sh. Angular, për të pasur performancë më të mirë në mënyrë që të nevojitet vetëm 1 kërkesë te AEM për të marrë etiketat

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

labelVersion

Ruan se për cilin aplikim (internet ose portal) dhe gjuhë përdoren etiketat e ngarkuara. Nëse kjo përputhet me aplikimin dhe gjuhën e ngarkuar aktualisht, atëherë etiketat që ruhen në kukin “labels” ngarkohen dhe përdoren për aplikimin aktual. Ndryshe, ekzekutohet një kërkesë për AEM për të marrë etiketat e sakta

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

tags

Ruan se për cilin aplikim (internet ose portal) dhe gjuhë përdoren etiketat e ngarkuara. Nëse kjo përputhet me aplikimin dhe gjuhën e ngarkuar aktualisht, atëherë etiketat që ruhen në kukin “labels” ngarkohen dhe përdoren për aplikimin aktual. Ndryshe, ekzekutohet një kërkesë për AEM për të marrë etiketat e sakta

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

tagVersion

Ruan se për cilin aplikim (internet ose portal) dhe gjuhë përdoren skedat e ngarkuara. Nëse kjo përputhet me aplikimin dhe gjuhën e ngarkuar aktualisht, atëherë skedat që ruhen në kukin “tags” ngarkohen dhe përdoren për aplikimin aktual. Ndryshe, ekzekutohet një kërkesë për AEM për të marrë skedat e sakta

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

_GRECAPTCHA

Ky kuki përdoret për të bërë dallimin midis njerëzve dhe botëve. Ky është i dobishëm për uebsajtin, në mënyrë që të bëni raporte të vlefshme për përdorimin e uebsajtit të tyre

Minimalë (Esencialë)

179 ditë

po

^gig_bootstrap_#_#

Përdoret nga bootstrap për dërgesë më të shpejtë të përmbajtjes përmes memories së përkohshme të shfletuesit

Minimalë (Esencialë)

1 vit

jo

IDHUB-SESSION

Regjistrimi dhe raportimi i sesionit 

Minimalë (Esencialë)

sesioni

jo

4.1.2 Kukit funksionalë

Kukit funksionalë ndihmojnë pronarët e uebsajteve të kuptojnë se si ndërveprojnë vizitorët me uebsajtet duke mbledhur dhe raportuar informacione në mënyrë anonime.

Emri i kukive

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palë e tretë

yt-player-bandaid-host

Përdoret për të përcaktuar cilësinë optimale të videos bazuar në pajisjen e vizitorit dhe cilësimet e rrjetit.

Minimalë (Funksionalë)

sesioni

po

yt-player-bandwidth

Përdoret për të përcaktuar cilësinë optimale të videos bazuar në pajisjen e vizitorit dhe cilësimet e rrjetit.

Minimalë (Funksionalë)

sesioni

po

4.2 Kategoria: Kukit e performancës

Kukit e performancës ndihmojnë pronarët e uebsajteve të kuptojnë se si ndërveprojnë vizitorët me uebsajtet duke mbledhur dhe raportuar informacione në mënyrë anonime.

Emri i kukive

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palë e tretë

_ga

Regjistron një ID unike që përdoret për të gjeneruar të dhëna statistikore rreth mënyrës se si vizitori përdor uebsajtin.

Performanca

sesioni

jo

_gat

Përdoret nga Google Analytics për të përshpejtuar shpejtësinë e kërkesës

Performanca

1 ditë

jo

_gid

Regjistron një ID unike që përdoret për të gjeneruar të dhëna statistikore rreth mënyrës se si vizitori përdor uebsajtin.

Performanca

1 ditë

jo

fsFonts

Ky kuki përmban një varg ID në sesionin aktual. Ky përmban informacione jopersonale se në cilat nënfaqe fut vizitori – ky informacion përdoret për të optimizuar përvojën e vizitorit.

Performanca

sesioni

jo

pa

Regjistron shpejtësinë dhe performancën e uebsajtit. Ky funksion mund të përdoret në kontekst me statistikat dhe balancimin e ngarkesës.

Performanca

sesioni

jo

Persistence

Regjistron shpejtësinë dhe performancën e uebsajtit. Ky funksion mund të përdoret në kontekst me statistikat dhe balancimin e ngarkesës.

Performanca

sesioni

jo

Persistence

Regjistron shpejtësinë dhe performancën e uebsajtit. Ky funksion mund të përdoret në kontekst me statistikat dhe balancimin e ngarkesës.

Performanca

sesioni

jo

yt-player-headers-readable

Përdoret për të përcaktuar cilësinë optimale të videos bazuar në pajisjen e vizitorit dhe cilësimet e rrjetit.

Performanca

sesioni

po

dtCookie

Gjurmon një vizitë ndërmjet shumë kërkesave.

Performanca

sesioni

po

dtLatC

Mat vonesën e serverit për monitorimin e performancës.

Performanca

sesioni

po

dtPC

Kërkon të identifikojë fundet e duhura për transmetimin e sinjalizuesve të uebit; përfshin ID-në e sesioneve për lidhje reciproke.

Performanca

Sesioni

Po

dtSa

Ruajtje e ndërmjetme për veprimet përtej faqes

Performanca

Sesioni

Po

DtValidationCookie

Përdoret për të përcaktuar domenin e nivelit të lartë.

Performanca

Fshihet pas disa milisekondash, nuk caktohet datë skadence

Po

rxVisitor

ID-ja e vizitorit për lidhje reciproke të sesioneve

Performanca

e përhershme

Po

rxvt

Skadimi i kohës së sesionit

Performanca

 

Po

4.3 Kategoria: Kukit e reklamimeve/reklamave të personalizuara

Kukit e reklamimeve/reklamave të personalizuara përdoren për të gjurmuar vizitorët nëpër uebsajte. Qëllimi është që të shfaqen reklama që janë relevante dhe tërheqëse për përdoruesin individual dhe në këtë mënyrë më të vlefshme për publikuesit dhe reklamuesit e palëve të treta.

Emri i kukive

Qëllimi

Kategoria: Reklamimet/reklamat e personalizuara

Skadenca

Palë e tretë

C

Përdoret për të kontrolluar nëse shfletuesi i përdoruesit mbështet kukit.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

30 ditë

po

uid

Regjistron një ID unike të përdoruesit që njeh shfletuesin e përdoruesit kur viziton uebsajtet që përdorin të njëjtin rrjet reklamash. Qëllimi është që të optimizohet shfaqja e reklamave bazuar në lëvizjet e përdoruesit dhe ofertat e ofruesve të ndryshëm të reklamave për shfaqjen e reklamave të përdoruesit.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

59 ditë

po

_p_hfp_client_id

Përdoret për të implementuar rrjetet sociale në uebsajt. U mundëson rrjeteve sociale të gjurmojnë përdoruesit duke u caktuar atyre një ID specifike.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

1 ditë

po

daikinsegment

Mbledh të dhëna për vizitorët. Ky informacion përdoret për të caktuar vizitorët në segmente, duke e bërë reklamimin e uebsajtit më efikas.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

jo

outbrain_cid_fetch

Mbledh të dhëna për navigimin dhe sjelljen e përdoruesit në uebsajt. Kjo përdoret për të përpiluar raporte statistikore dhe harta të aktivitetit për pronarin e uebsajtit.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

1 ditë

jo

IDE

Përdoret nga Google DoubleClick për të regjistruar dhe raportuar veprimet e përdoruesit të uebsajtit pasi ka parë ose klikuar një nga reklamat e reklamuesit me qëllim që të masë efikasitetin e një reklame dhe për të paraqitur reklama të synuara te përdoruesi.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

389 ditë

po

test_cookie

Përdoret për të kontrolluar nëse shfletuesi i përdoruesit mbështet kukit.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

1 ditë

po

VISITOR_INFO1_LIVE

Përpiqet të vlerësojë bandën e përdoruesve në faqet me video të integruara në YouTube.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

179 ditë

po

YSC

Regjistron një ID unike për të mbajtur statistikat e videove nga YouTube që ka parë përdoruesi.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

yt-remote-cast-installed

Ruan preferencat e përdoruesit për lexuesit e videove duke përdorur video të integruara në YouTube

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

yt-remote-connected-devices

Ruan preferencat e përdoruesit për lexuesit e videove duke përdorur video të integruara në YouTube

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

yt-remote-device-id

Ruan preferencat e përdoruesit për lexuesit e videove duke përdorur video të integruara në YouTube

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

yt-remote-fast-check-period

Ruan preferencat e përdoruesit për lexuesit e videove duke përdorur video të integruara në YouTube

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

yt-remote-session-app

Ruan preferencat e përdoruesit për lexuesit e videove duke përdorur video të integruara në YouTube

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

yt-remote-session-name

Ruan preferencat e përdoruesit për lexuesit e videove duke përdorur video të integruara në YouTube

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

pagead/1p-user-list/#

Gjurmon nëse përdoruesi ka treguar interes në produkte apo ngjarje specifike nëpër uebsajte të ndryshme dhe zbulon mënyrën se si përdoruesi navigon mes sajteve. Kjo përdoret për të matur përpjekjet e reklamave dhe lehtëson pagesën e tarifave të referimit mes uebsajteve.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

tr

Përdoret nga Facebook për të dhënë një seri produktesh reklamimi siç janë ofertat në kohë reale nga reklamuesit e palëve të treta.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni

po

rc::a

Ky kuki përdoret për të bërë dallimin midis njerëzve dhe botëve. Ky është i dobishëm për uebsajtin, në mënyrë që të bëni raporte të vlefshme për përdorimin e uebsajtit të tyre.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

E vazhdueshme

po

rc::c

Ky kuki përdoret për të bërë dallimin midis njerëzve dhe botëve.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

sesioni 

po

vuid

Grumbullon të dhëna mbi vizitat e përdoruesit në uebsajt, si për shembull cilat faqe janë lexuar.

Reklamimet/reklamat e personalizuara

2 vjet

po

Shporta0
Në shportë nuk ka produkte
Vazhdo
0